Kilian5 är ett känt hus i Malmö med intressant historia. Läs här om kvarteret och om arkitekten Eric Sigfrid Persson.